Ekensbergs tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Bruket var beläget vid Ekensbergs slott, på yttersta delen an Enhörnalandet vid Mälaren. Etablerades redan före 1815, 1885 en produktion på 1,5 miljoner sten. Bruket lades ned i början av 1900-talet.

Verksamhet aktiv: fore 1815 - efter 1900

Anläggningar:
Namn: Ekensbergs Tegelbruk
Kommun: Södertälje
Adress: Ekensbergs slott

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka