Finsta tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegelbruket uppfördes vid Finsta nedre gård omkring 1890. Huvudelen av stenen gick med järnväg, Rimbobanan, till Stockholm och Norrtälje. Tillverkningen bestod till största del av murtegel. Anläggningen övertogs 1946 av Stockholms läns landsting.

Verksamhet aktiv: 1890 - 1946

Anläggningar:
Namn: Finsta tegelbruk
Kommun: Norrtälje
Nuvarande funktion: Riven.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Bruket hade en ringugn och tillverkade främst murtegel.


Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Schnell, Jan-Bertil. Skog, malm och vatten. Norrtälje 2006.Tillbaka