Hillevikens tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Bruket var beläget på södra sidan av Väntholmsviken på Svartsjölandet. AB Hilleviken bildades 1883 och drev förutom tegelbruket också stenhuggerier på Svartsjölandet. Produktionen var 1911 omkring 2,2 miljoner sten, mets murtegel. Tegelbrukets nedläggning är också intressant så till vida att det skedde i samband med en arbetskonflikt på 1920-talet, troligen 1924. Bruket köptes senare av AB Mälardalens tegelbruk, som drev det ytterligare några år. Idag är anläggningen riven.

Verksamhet aktiv: 1883 - efter 1925

Anläggningar:
Namn: Hillevikens tegelbruk
Kommun: Ekerö

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka