Hornsätra tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Bruket var beläget på västra sidan av Enhörnalandets yttersta udde vid stranden av Mälaren. Bruket anlades relativt sent på 1800-talet och var ett ångtegelbruk med en produktion av omkring 1 miljon murtegel/år. Man tillverkade på slutet ett modernt specialtegel av amerikanskt mönster och bruket arrenderades då av AB Mälardalen. Lades ned 1918 då leran tog slut.

Verksamhet aktiv: - 1918

Anläggningar:
Namn: Hornsätra tegelbruk
Kommun: Södertälje

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka