Ilända tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Ilända tegelbruk bildades 1906 och ägde då ett äldre tegelbruk, Sjöängen, beläget nära Svartsjö ångbåtsbrygga. det nya bruket som gav namn åt bolaget, anlades vid den innersta delen av Väntholmsviken på Svartsjölandet. När AB Mälardalens Tegelbruk bildades 1914, ingick Ilända som ett av de ursprungliga bruken i det nya företaget. Årsproduktionen uppgick till omkring 2,5 miljoner murtegel och antalet anställda var ca 25. Efter nedläggningen 1976 ägs bruket sedan 1978 av TUFA-Marin och används för marina fritidsbåtar.

Verksamhet aktiv: 1906 - 1976

Anläggningar:
Namn: Ilända tegelbruk
Kommun: Ekerö

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Bratt, Peter. Mälaröarna, Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1994Tillbaka