Kiholms tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Kiholms tegelbruk startade redan på 1860-talet, med Mälardalens första ringugn. 1904 övertogs bruket av det nybildade Kiholm AB och strax därpå utvidgades bruket med press för taktegel och rör. Kiholms AB svarade 1905-1907 för anläggandet av det moderna tegelbruket vid Lina. Bakom de båda bruken stod även i fortsättningen samma ägare, även om de drevs av skilda bolag. 1911 tillverkades vid Kiholm 2,5 miljoner murtegel, 200-300.000 takpannor och lika mycket rör. 1914 övertogs Kiholm av AB Mälardalens förenade tegelbruk. Bruket lades ned under 1930-talet, men driften återupptogs temporärt 1939-1942.

Verksamhet aktiv: 1870 - 1942

Anläggningar:
Namn: Kiholms tegelbruk
Kommun: Södertälje
Nuvarande funktion: Av byggnader och anläggningar återstår idag ingenting.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Kiholms tegelbruk startade redan på 1860-talet, med Mälardalens första ringugn.


Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Gelotte, Göran. Kulturmiljöer i Södertälje. Södertälje 1999.Tillbaka