Schaub & Co

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Schaub & Co - tillverkning av konsttarmar (1979), ursprungligen AB Schaub & Co tarminindustri. Göteborgsföretag. 1971 löptes företaget upp av Electrolux. Avvecklingen av fabriken i Stockholm har därefter , skett successivt under 1970-talet. Tarmindustrin har numera dragit sig tillbaka till en barackbyggnad på gården där konsttarmar tillverkas i mindre omfattning.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Schaub & Co
Kommun: Stockholm; Johanneshov
Fastighets beteckning: Renseriet 25; Renseriet 26
Adress: Bolidenvägen 14
Nuvarande funktion: Okänd, delvis rivet. Byggnad I (1960-tal) och II (1916-17) - kontor och fabrik - står kvar (ortofoto 2006). De rivna byggnaderna ersatta av parkeringsytor.
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Schaub & Co - tillverkning av konsttarmar (1979),
Byggnader uppförda av Schaub & Co redan före 1914 samt 1916-17 och 1960-talet.
Byggnad I (1960-tal) och II (1916-17) - kontor och fabrik - står kvar (ortofoto 2006).
De rivna byggnaderna ersatta av parkeringsytor.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 388-389 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_03.pdf pdf sid nr 13-14

Ingvar Lundkvist Elisabet Wannberg: Industrimiljöer i Stockholm i: Stadsvandringar nr 4, s 74 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0005756_01.pdf pdf sid nr 7

Referenser:
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0004083_03.pdf

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0005756_01.pdfTillbaka