Hamburgerbryggeriet 1964-1970

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Hamburgerbryggeriet. Föregångare på annan plats (kvarteret Oxhuvudet vid Luntmakargatan). Ingick från 1889 i AB Stockholms Bryggerier och blev 1964 en del av Pripps-koncernen.

Verksamhet aktiv: - 1970

Anläggningar:
Namn: Hamburgerbryggeriet
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Riddarsporren 7
Adress: Norrtullsgatan 12-14
Nuvarande funktion: Kvarvarande bryggeribyggnader: - Brygghusbyggnaden hörnet Norrtullsgatan- Frejgatan: ombyggd till samlingslokaler. - Mälteribyggnaden i hörnet Norrtullsgatan-Surbrunnsgatan ombyggt till kontor. - Disponentbostaden på Norrtullsgatan: bostäder - De två husen på Surbrunnsgatan 64 resp 62 (Riddarsporren 17 resp 16): kontor I övrigt rivet och ersatt med modern bostadsbebyggelse 1977-1979.
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Anläggningen i kv Riddarsporren ursprunligen byggd 1884-1888. Från 1889 del av AB Stockholms Bryggerier. Utbyggnader på 1910- och 1920-talen. Från 1964 en del av Prippskonceren. I drift till 1970. Anläggningen övertogs 1974 av Stockholms stad.
Delar av bryggerianläggningen revs på 1970-talet för att ge plats åt bostadshus.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 302-303 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf pdf sid nr 37-38

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4 sid 63-66

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria http://www.naringslivshistoria.se och http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=478&epslanguage=SV

Läs mer på Centrum för Näringslivshistorias web-plats Samgåendet mellan Stockholms bryggerier http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1214&epslanguage=SV30

Fotografier och vissa ritningar i Stockholms Stadsmuseum/Faktarummet

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1214&epslanguage=SV30

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=478&epslanguage=SVTillbaka