Frans G Klint Färgtillverkning

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Frans G Klint färgtillverkning
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Luftspringaren 15
Adress: Holländargatan 38, Saltmätargatan 19 a-b
Nuvarande funktion: Delen mot Holländargatan riven på 1970-talet och ersatt med modernt bostadshus.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Färgfabrikant Frans G Klint köpte fastigheten 1877 och inredde byggnaderna mot Holländargatan för färgtillverkning.

Byggnaderna, ursprungligen från 1700-talet; 1878 Byggnader för färgtillverkning.
1936 nybyggnad personalutrymmen.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980), sid nr 296-297. Även på Stockholmskällan se: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf pdf sid nr 31-32.

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdfTillbaka