Kooperativa Förbundets kafferosteri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1929 - 1966

Övrigt: "...AB Förenade Superfosfatfabriken Gäddviken. Fabriken som tillverkade konstgödsel hade byggts 1871. En del av de anställda arbetarna och tjänstemännen bodde i tjänstebostäder invid fabriken eller på Kvarnholmen. I dag ligger KF:s kafferosteri på platsen för superfosfatfabriken." (Cecilia Hammarlund-Larsson. Nacka kommun Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1987)

Anläggningar:
Namn: KF:s kafferosteri
Kommun: Nacka
Fastighets beteckning: Gäddviken

Historisk beskrivning av anläggningen:

-


Källor, tryckta:
Cecilia Hammarlund-Larsson. Nacka kommun Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1987

Referenser:
http://www.vastrasicklao.se/Nyheter/2008/grundarenavsvensktnaringslivbodde_20080419.htmlTillbaka