Saltsjökvarn

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: 1888 köpte Holmberg & Möllers Qvarn AB, sedermera AB Saltsjöqvarn, av Danvikens sjukhus ett markområde beläget alldeles öster om hospitalets huvudbyggnad. Här uppfördes 1890 en kvarnbyggnad, en borgliknande anläggning av rött tegel. Ytterligare kvarnar och silos byggdes under de följande åren. Speciellt bör den gulputsade betongbyggnaden, mannagrynskvarnen, i klassicerande stil från 1930 uppmärksammas. Den ursprungliga kvarnbyggnaden är bevarad i ursprungligt skick och är därför av stort industriarkitektoniskt intresse.

Verksamhet aktiv: 1888 - 1989

Anläggningar:
Namn: Saltsjökvarn | Saltsjöqvarn
Kommun: Nacka
Adress: Danviken

Historisk beskrivning av anläggningen:

"År 1890 stod AB Saltsjöqvarns imponerande kvarn och magasinbyggnad färdig att tas i bruk. Tomten hade företaget två år tidigare köpt från Danvikens hospital. Valet av tomtmark avgjordes av det ur transportsynpunkt utmärkta läget." (Cecilia Hammarlund-Larsson. Nacka kommun Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1987)


Källor, tryckta:
Cecilia Hammarlund-Larsson. Nacka kommun Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1987Tillbaka