Mineralvattenfabriken Wårby Hälsobrunn 1942-?

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1942 -

Anläggningar:
Namn: Vårby källa/Mineralvattenfabriken Wårby Hälsobrunn
Kommun: Huddinge
Adress: Vårby allé 72

Historisk beskrivning av anläggningen:

Vårby hälsobrunn grundades den 31 augusti 1707 då vattenprov från källan togs under högtidliga former under närvaro av Urban Hjärne. Källan var emellertid känd sedan länge. Redan 1680 hade ägaren till Vårby försökt få källan godkänd som hälsobrunn. Är 1709 fick källan kungligt privilegium som surbrunn. Verksamheten pågick i drygt 40 år. Vårby hälsobrunn var en del av Vårby herrgård. Vid källan fanns endast brunnshuset och badhuset. Gästerna bodde i byggnaderna kring gården eller på Fittja gästgiveri. Åtminstone under 1800-talet och det tidiga 1900-talet hyrdes byggnaderna kring källan ut till sommargäster. Källan kom åter att utnyttjas när Harry Winberg anlade en mineralvattenfabrik år 1932. År 1942 såldes fabriken till Konsumtionsföreningen Stockholm.


Källor, tryckta:
Huddinge - kulturmiljöinventering. Stockholm 1986.

Huddinge - reviderad kulturmiljöinventering. Stockholm 2004.

Nilsson, Karl. Vårby Källa. Stockholm 1951.

Referenser:
http://www.huddinge.se/Turism-och-besoksnaring/Utflyktsmal-och-sevardheter/Varby-kalla/Tillbaka