Qvarnaktiebolaget Tre Kronor

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Qvarnaktiebolaget Tre Kronor bildades den 10 maj 1897 med ett aktiekapital på dåvarande 700.000 kronor. Pådrivande var grosshandlaren Carl August Engström vars firma, Aug. Engström & Co, var landets största mjölimportör. I april 1897 startades påbörjades arbetet med att uppföra en kvarnanläggning och den 31 augusti följande år kunde kvarnen tas i bruk. Platsen för den nya kvarnen hade valts ut omsorgsfullt, man hade hittat en bra tomt på Hästholmen (senare omdöpt till Kvarnholmen) mitt emot Djurgården. I april 1897 började bygget. Man fick spränga bort 14.000 kubikmeter sten från det 16 meter höga berget. Sprängstenen användes sedan som fyllnadsmaterial för att flytta ut strandlinjen 15 meter och bygga ett hamnområde utmed Saltsjöns strand. Den 5 februari 1898 kunde man fira taklagsfest. Den färdiga kvarnbyggnaden var 84 meter lång och sex våningar hög, på gavlarna gick tornen upp till 8 våningars höjd, 38 meter över marken. Kvarnen drevs i två 12-timmarsskift måndag-lördag, och månadslönen de första åren för en kvarnarbetare var 75 kronor. 1911 bytte man från ångdrift till eldrift, och 1912 byggde man ett nytt silomagasin samt en kontorsbyggnad. År 1912 hade landets storkvarnar bildat en statsstödd kartell som försäkrade ägarna om goda vinster. Det gjorde att Kooperativa förbundet (KF) så småningom började intressera sig för att driva kvarnverksamhet i egen regi. Då flera av kvarnägarna fruktade att en betydande överkapacitet skulle skapas om kooperationen byggde egna kvarnar valde man istället att sälja sina verksamheter till KF. Det var mot denna bakgrund KF kunde förvärva Kvarn AB Tre Kronor i september 1922.

Verksamhet aktiv: 1889 - 1922

Anläggningar:
Namn: Kvarnen Tre Kronor
Kommun: Nacka
Adress: Kvarnholmen (tidigare Hästholmen)

Historisk beskrivning av anläggningen:

Kvarn anlagd 1898


Källor, tryckta:
Cecilia Hammarlund-Larsson. Nacka kommun Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1987Tillbaka