Svenska Kexfabriken

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1910 -

Anläggningar:
Namn: Svenska kexfabriks AB
Kommun: Sigtuna
Adress: Södergatan 5

Källor, tryckta:
Bratt, P och Källman, R. Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun. Sigtuna 1988.Tillbaka