AB Stora Bryggeriet 1890-1910

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: AB Stora Bryggeriet Bildades 1890 för att ta upp konkurrensen med det 1889 bildade AB Stockholms Bryggerier. Efter AB Stora Bryggeriets konkurs 1910 köper AB Stockholmsbryggerier anläggningen. (AB Stockholms bryggerier bildades 1889. Övertas 1964 av Prippskoncernen; 2008 Carlsberg.) 1910-1979/80 och bedriver under denna epok malttillverkning. Läkemedelsbolaget KABI-Vitrum (grundat 1931 "Kärnbolaget Aktiebolag Biokemisk Industri"), ett dotterbolag till AB Stockholms Bryggerier, startar verksamhet här 1946. KABI-Vitrum tar över hela komplexet 1979/80. KABI-Vitrum blev senare en del av Pharmacia, vilket i sin tur blev en del av Pfizer vilka dock har avvecklat verksamheten i Hornsberg. 2002 förvärvade det Schweiziska bolaget Octapharma den del av Biovitrum som tillverkar blodplasma. Octapharma är 2008 fortsatt verksamma i Hornsberg inom denna bransch. Se: www.pfizer.se "Vår historia" http://www.pfizer.se/Sites/PfizerSE/Templates/Extension____1553.aspx och http://www.octapharma.com/se/content/02_foretaget/02_historik/02_historik.php

Verksamhet aktiv: - 1910

Anläggningar:
Namn: AB Stora Bryggeriet
Kommun: Stockholm; Kristineberg
Fastighets beteckning: Hornsberg 10 (2008)
Adress: Lindhagengatan 133-139; Nordenflychtsvägen 47-53
Nuvarande funktion: Läkemedelsindustri
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

AB Stora Bryggeriet. Bildades 1890 för att ta upp konkurrensen med det 1889 bildade AB Stockholms Bryggerier.

1910 går AB Stora Bryggeriet i konkurs.
1910 köper AB Stockholms Bryggerier anläggningen
1910-1979/80 Malttillverkning.
1979/80 flytttas verksamheten till Pripps anläggning i Bromma.

Läkemedelsbolaget KABI-Vitrum, ett dotterbolag till AB Stockholms Bryggerier, startar verksamhet i området 1946. KABI-Vitrum tar över hela komplexet 1979/80.
KABI-Vitrum tar över hela komplexet 1979/80. KABI-Vitrum blev senare en del av Pharmacia, vilket i sin tur blev en del av Pfizer vilka dock har avvecklat verksamheten i Hornsberg.

2002 förvärvade det Schweiziska bolaget Octapharma den del av Biovitrum som tillverkar blodplasma. Octapharma är 2008 fortsatt verksamma i Hornsberg inom denna bransch.

Byggnaderna:
De ursrpungliga byggnaderna 1890-92:
Processutrustningen uppförd efter tyska ritningar. De tyska fasadritningarna ritades om av Stockholmsarkitekten Gustaf Lindgren. En av de största bryggerianläggningarna på sin tid. Karaktäristisk bryggeriarkitektur som kombinerade de tyska förebilderna med samtida amerikanska influenser.

De ursprungliga byggnaderna från 1890-talet kompletteras på 1930 och 1940-talen med mälteribyggnader och en stor siloanläggning. 1950 tillkommer ett ångpannehus.
Stora delar av de ursprugliga bryggeribyggnaderna har succesivt byggts om eller rivits.
För en mer utförlig beskrivning se: Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984). Ytterligare förändringar har skett under senaste decennierna.
2008 planeras bostadsbebyggelse längs Hornsbergs strand, framför de kvarvarande ursprungliga bryggeribyggnaderna.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 56-57 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_05.pdf

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 183-201 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_06.pdf; pdf sidnr 1-19

Staffan Nilsson: Bryggeribyggnader 1979

Staffan Nilsson: Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering Stockholm 1983, Rapport RAÄ 1983:4; sid 44-48

Stora Bryggeriet 1890-1910 sid 69-76 i: Bring, Samuel, Simonsson, Sten Grönwalls bryggeri, Nürnbergs bryggeri och Wienerbryggeriet Stockholm, 1956

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Centrum för Närlingslivshistoira har AB Stockholms bryggeriers arkiv, föregångarna och efterföljarna (Pripps/Carlsberg). http://www.naringslivshistoria.se

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_05.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_06.pdf

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaLista&fritext=stora+bryggeriet

http://www.naringslivshistoria.seTillbaka