Färg och fernissfabriks AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: -

Övrigt: I Märsta började utbyggnaden på 1910- och 1920-talen med etableringen av Svenska Kexfabriks AB, Märsta Såg och hyvleri, Färg- och fernissfabriks AB och Johan Sörlings Smides- och Mekaniska Verkstad, samtliga etablerade i järnvägsstationens närhet.

Anläggningar:
Namn: Färg och fernissfabriks AB
Kommun: Sigtuna

Källor, tryckta:
Bratt, P och Källman, R. Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun. Sigtuna 1988.Tillbaka