AB Skånska Cementgjuteriet i Tureberg

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning:

Verksamhet aktiv: 1904 - 1960

Anläggningar:
Namn: Skånska Cementgjuteriet i Tureberg
Kommun: Sollentuna

Historisk beskrivning av anläggningen:

AB Skånska cementgjuteriet etablerade en industrianläggning i Tureberg 1904. Fabriken lades ned i slutet av 1960-talet inför utbyggnaden av Sollentuna centrum. Inga byggnader finns kvar.


Källor, tryckta:
Bratt, P och Källman, R. Kulturminnesvårdsprogram för Sollentuna kommun. Stockholm 1983.

Gustafsson, C; Svanberg, O; Källman, R & Bratt, P. Sollentuna - igår och i morgon - program för kulturmiljövård. Stockholm 1993.Tillbaka