AB Strängbetong

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Prefabricering av betongelement, start i Turinge 1966.

Verksamhet aktiv: 1966 -

Anläggningar:
Namn: AB Strängbetong
Kommun: Nykvarn
Adress: Trädgårdsvägen 21

Historisk beskrivning av anläggningen:

Anläggningen uppförd på 1960-talet, för prefabricering av betongelement.


Källor, tryckta:
Gelotte, Göran. Kulturmiljöer i Södertälje. Södertälje 1999.

Engström, Knut (red). Nykvarnsboken. Stockholm 1985.Tillbaka