Nykvarns Cementgjuteri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Nykvarns cementgjuteri grundades år 1917 av Einar Waldekrantz. 1924 ombildades företaget till aktiebolagg. 1953 ombildades företaget till Nykvarns Grusbolag Waldekrantz & Co. 1973 såldes 49% av aktierna till 6 anställda. 1981 såldes alla aktier till Getinge Betongfabrik.

Verksamhet aktiv: 1917 - 1981

Anläggningar:
Namn: Nykvarns cementgjuteri
Kommun: Nykvarn
Adress: Turinge

Källor, tryckta:
Engström, Knut (red). Nykvarnsboken. Stockholm 1985.

Referenser:
http://www.nykvarn.se/vanstermeny/byggaochbo/fysiskplanering/bevarandeprogram/historia.4.6c2f0bd411885cbf5598000614.htmlTillbaka