Ekensbergs tegelbruk, Södertälje stad

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Ekensbergs var ett tegelbruk inom Södertälje stad, öster om kanalen anlagt vid mitten av 1800-talet och nedlagt 1915.

Verksamhet aktiv: - 1915

Övrigt: "på platsen ligger nu weda-verken." (olsson s30)

Anläggningar:
Namn: Ekensbergs Tegelbruk
Kommun: Södertälje
Adress: Södertälje stad

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.Tillbaka