Svenska Vinfabriks AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Svenska Vinfabriks AB.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Svenska Vinfabriks AB
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Tranhalsen 2, 3
Adress: Holländargatan 10; Olofsgatan 9
Nuvarande funktion: 1979: Tryckeri/kontor

Historisk beskrivning av anläggningen:

Svenska Vinfabriks AB byggde gatuhuset 1900 som lagerlokal får svensktillverkade viner. 1907 ombtyggt för tryckeri.
19719: Temotryck AB samt olika kontor.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid nr 156-57 även på Stockholmskällam se: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdf, pdf sidnr: 43-44.

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt). tillgänglig i Faktarummet på Stockholms Stadsmuseum.

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdfTillbaka