KOMO mekanisk verkstad

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tidigare snickerifabrik; före andra världskriget betonggjuteri

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Mekanisk verkstad
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Tanto Mindre 8; Södermalm 1:16
Adress: Tantogatan 26
Nuvarande funktion: Riven (Finns ej på ortofoto 2006)
Utrustning kvar: Riven

Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid nr 252-53. Finns även på Stockholmskällan. http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf, pdf sid nr 77-78

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdfTillbaka