Betongfabriken i Järva Krog

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Betongtillverkning med sand från den närbelägna Stockholmsåsen. Specialfirman åtog sig även stuckarbeten. På tomten Majhill 11, som tidigare hette Hvilan, byggde de en fabrikslokal, stallar och lagerlokaler. Efter några år köpte Ragg fabriken och hade lumpuppsamling där, tills det togs över av en f d järnvägare John Lindström som bildade Ulriksdals Trafik AB och använde lokalerna till kontor och garage. De sista husen på tomten revs 1983.

Verksamhet aktiv: efter 1903 -

Anläggningar:
Namn: Betongfabriken i Järva Krog
Kommun: Solna

Källor, tryckta:
Malmlöf, Maria 1988 Kulturmiljöer i SolnaTillbaka