Ritorps gård

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Fabrikören Wilhelm Klemming med familj arrenderade gården Ritorp mellan 1862-1877. Hustrun hade hand om jordbruket. Grönsaker och frukt fördes med kärra till Hötorget för försäljning. <br> Från 1900-talets början var Arvid Johansson arrendator. Samme Arvid Johansson var direktör för Svenska Slakteri AB. Ladugården och kringliggande hagmarker användes som mellanstation för de djur han åkte runt i landet och köpte upp för att sälja vidare.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Ritorps gård
Kommun: Solna

Källor, tryckta:
Malmlöf, Maria 1988 Kulturmiljöer i SolnaTillbaka