Froméns galvaniseringsfabrik

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Froméns galvaniseringsfabrik som låg i närheten av dåvarande Hagalunds station.??? Galvaniseringsfabriken i kv Fjorden 9-10 är som framgått den äldsta fastigheten utefter Råsundavägen. Den byggdes 1904 av Firma Fromén och Lundgren i bekväm närhet till den dåvarande Hagalund järnvägsstation. Däremot fanns Råsundavägen inte när den byggdes. Verksamheten expanderade och 1917 byggde man ytterligare en verkstadslokal. 1937 lades produktionen om och inriktades på smide. Idag ägs fastigheten av Durgo verkstadsaktiebolag. De båda industribyggnaderna är till sin utformning mycket karaktäristiska för sin tid. De är en till två våningar höga och är murade med rött fasadtegel som givits dekorativa accenter genom mönsterlagda band. Den yngre verkstadsbyggnaden har sågtak och takgesims och runda blindfönster i nationalromantisk stil.

Verksamhet aktiv: 1904 -

Anläggningar:
Namn: Froméns galvaniseringsfabrik
Kommun: Solna
Adress: Råsundavägen 25

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka