AB Sundbybergs gjuteri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Sundbybergs gjuteri startade sin verksamhet 1916 och lades ned 1979 då byggnaden som inrymt gjuteriet revs.

Verksamhet aktiv: 1916 - 1979

Anläggningar:
Namn: Sundbybergs gjuteri
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Lönnen 9
Adress: Järnvägsgatan 9

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka