Kommanditbolaget Spis- och Knäckebrödsfabriken Kronan

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Kommanditbolaget Spis- och Knäckebrödsfabriken Kronan startade med 8 personer 1906. Företaget utvecklades till landets (= världens) största fabrik i sin sort med 350 anställda innan företaget 1938 gick i konkurs. Komplexet övertogs av Fundator.

Verksamhet aktiv: 1906 - 1938

Anläggningar:
Namn: Spis- och Knäckebrödsfabriken Kronan
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Kronan
Adress: Sturegatan

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka