Bryggeri AB Kronan

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Bryggeri AB Kronan startade 1903 som AB Hagalunds Svagdricksbryggeri. Bryggeriet bytte namn i samband med förvärvandet av ett Stockholms-bryggeri. Bryggeri AB Kronan förvärvade även Lans svagdricksbryggeri 1910, men var trorts detta nära en konkurs 1924. Detta undveks och Bunge som direktören hette kom över ny bryggeriuttrustning, andrahandsutrustning fyndad hos en skrothandlare i Berlin. Bryggeriet blev större och hade 1926 29 personer anställda, inklusive styrelsen. 1937 var Bryggeri AB Kronan landets 9:e bryggeri. 1938 köptes Bryggeri AB Kronan upp av AB Stockholms Bryggerier. När tillverkningen av Coca Cola lades ned 1976 upphörde bryggeriet att finnas.

Verksamhet aktiv: 1906 - 1976

Anläggningar:
Namn: Bryggeri AB Kronan
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Kranen 14
Adress: Vegagatan 26-28

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka