Kahns fabriksaktiebolag

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Man tillverkade kork- och vaxduksmattor (liknande linoleummattor) samt ipregnerade vävnader till s k oljeduk. Fabriken hade 1900 29 arbetare. Efter ett antal år byggdes fabriksbyggnaden om till bostadshus med 24 lägenheter.

Verksamhet aktiv: 1898 -

Anläggningar:
Namn: Kahns fabriksaktiebolag
Ägare: K A Kahn
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Kassören
Adress: Vattugatan 1-9

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka