Graham Brothers hissfabrik (Kone)

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Graham Brothers hissfabrik (Kone) etablerade sin verksamhet på Lilla Ursvik 1906. För hisstillverkningen bildades bolaget AB Elevator 1907. Lilla Ursvik avecklades av det finska hissfabriktillverkaren Kone under tidigt sjuttiotal. Detta sedan företaget gått in som delägare i slutet på sextiotalet.

Verksamhet aktiv: 1906 - 1972

Anläggningar:
Namn: Graham Brothers hissfabrik (Kone)
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Lilla Ursvik
Adress: Lilla Ursvik

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka