Sundbybergs verkstadsbolag

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Sundbybergs verkstadsbolag grundades 1879 och slog sig fram som tillverkare av konstruktionsdetaljer till byggnader och broar, gjutjärnskolonner, järntrappor, husdekorationer i gjutjärn, gjutgods för gas-, vatten-, och avloppsledningar. Företaget lades ner 1916.

Verksamhet aktiv: 1879 - 1916

Anläggningar:
Namn: Sundbybergs verkstadsbolag
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Hejaren

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka