Max Sieverts Fabriks Aktiebolag (Sieverts Kabelverk)

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: AB Alpha ombildades 1894 till Max Sieverts Fabriks Aktiebolag som byggde en egen fabrik på Alphas område. Denna kallades i dagligt tal "Trådalpha" till skillnad från "Järnalpha", som 1897 lät bygga en ny fabrik på andra sidan Esplanaden i kvarteret Plåten. Vid förra sekelskiftet sysselsatte fabriken nära 200 arbetare. När fabriken runt 1910 på började tillverkningen av blyarmerade kablar kom fabriken att gå under namnet Sieverts Kabelverk. Från 1928 kom Sieverts Kabelverk att höra till LM Ericsson. 1971 flyttades produktionen till Falun.

Verksamhet aktiv: 1894 - 1971

Anläggningar:
Namn: Max Sieverts Fabriks Aktiebolag (Sieverts Kabelverk)
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Kabeln
Adress: Esplanaden

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms länTillbaka