Mjölkcentralen (Sundbyberg)

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Mellan 1923-25 uppfördes mejeriet på Stationsgatan 6. Mejeriet lades ned 1940. Efter mejeriepokens upphörande användes mejeriets kylrum som värmerum för torkning av frukt.

Verksamhet aktiv: 1923 - 1940

Anläggningar:
Namn: Mjölkcentralen
Ägare: Mjölkcentralen
Kommun: Sundbyberg
Fastighets beteckning: Rökreriet 435
Adress: Stationsgatan 6
Nuvarande funktion: Restaurang.

Källor, tryckta:
Industriminnen i Sundbyberg, 1978, Länsstyrelsen i Stockholms län

Referenser:
http://gustobar.gastrogate.com/page/1Tillbaka