Bruket under Arbottna (tegelbruk)

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Vid Bruket låg tidigare ett tegelbruk som drevs av Arbottna säteri 1830-1880.

Verksamhet aktiv: fore 1850 - 1880

Anläggningar:
Namn: Bruket under Arbottna (tegelbruk)
Kommun: Haninge

Källor, tryckta:
Bratt, Peter & Källman, Rolf 1983 b Kulturmiljöprogram för Haninge kommun, skärgården

Referenser:
http://runeberg.org/thamstoc/0334.htmlTillbaka