Delicato Bakverk AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Bakverkstillverkning. Verksamheten startade på Tomtebogatan i Stockholm 1948 av Einar Belvén och expanderade allteftersom. 1964 flyttades verksamheten till Segeltorp Huddinge, där ett nytt bageri byggdes. Sedan dess har expansionen inte upphört.

Verksamhet aktiv: 1948 - efter 1999

Anläggningar:
Namn: Delicato Bakverk AB
Ägare: Kenneth och Ronnie Belvén
Kommun: Huddinge
Adress: Grenvägen 9

Källor, tryckta:
Dahlström Rittsél, Eva & Linder, Fredrik, 2006, Det industriella kulturarvet i Stockholms län: Program för brukande och bevarande, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 74

Referenser:
http://www.delicato.se/historia.aspx?Id=101,100&Item=1Tillbaka