Slagsta tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegeltillverkning under Slagsta gård.

Verksamhet aktiv: fore 1900 - 1913

Övrigt: Det fanns två tegelbruk vid Slagsta, ett vid Slagsta-badet och ytterligare ett vid Slagsta Marina.

Anläggningar:
Namn: Slagsta tegelbruk
Kommun: Botkyrka

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Sundström, Erik (red). Botkyrkabygd: från Mälarstrand till Österhav. Botkyrka 1983

Referenser:
http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/Sidor/Slagsta.aspxTillbaka