Wårby bryggeri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Bryggeriverksamheten har rötter i en brunnsort från början av 1700-talet. År 1933 uppfördes en mineralvattenfabrik som cirka tio år senare köptes av Konsumtionsföreningen Stockholm (Kooperativa Förbundet) och verksamheten expanderade. Bryggeriverksamheten övertogs sedan av Spendrups.

Verksamhet aktiv: 1933 - efter 1999

Anläggningar:
Namn: Wårby bryggeri
Ägare: KF/Spendrups
Kommun: Huddinge
Fastighets beteckning: Vårby källa
Adress: Vårby allé 72

Källor, tryckta:
Dahlström Rittsél, Eva & Linder, Fredrik, 2006, Det industriella kulturarvet i Stockholms län: Program för brukande och bevarande, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 74

Referenser:
http://www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=275Tillbaka