Nynäs Verkstäder

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1900 startrade C J Nykvist en konstsmidesverkstad som kallades Nynäs Verkstäder. Snickeri i delar av huset. Verkstaden hade 20 anställda. 1907 flyttade Nynäs verkstäder till Stockholm. 1907 nedlades snickeridelen. 1918 köpte Hjalmar Karlsson smidesverkstaden och flyttade dit med sitt snickeri. 1931 sysselsattes 5 personer med tillverkning av byggnadssnickerier. 1957 lades snickerirörelsen ned och Nynäs Byggnadsvaror flyttade in. 1974 revs den gamla smidesverkstaden.

Verksamhet aktiv: 1900 - 1957

Anläggningar:
Namn: Nynäs Verkstäder
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Grankotten 1 och 20
Adress: Lövlundsvägen 1, 3 och 5

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 14Tillbaka