Bruk under Nynäs gård (tegelbruk)

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Före 1815 anlade Nynäs gård ett tegelbruk på den plats där lokstallarna står. Leran hämtades mellan nuvarande Nynäsvägen och Hamngatan. Sand fanns i sandtaget bakom lokstallarna. Bruket var ett sk herrgårdsbruk. Under åren 1854-1856 levererades 4900 st murtegel till Stockholm. 1885 levererades 183000 st tegel med fartyg till Stockholm. 1880 revs tegelladan. 1885-1889 lades tegelbruket ner.

Verksamhet aktiv: fore 1815 - 1889

Anläggningar:
Namn: Bruk under Nynäs gård (tegelbruk)
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Hamnområdet Stg 511

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 17Tillbaka