Nynäshamns Snickerifabrik

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: På 1930-talet flyttade Svedman hit med Nynäshamns Snickerifabrik. Fabriken låg sydost om godsmagasinet. 1946 revs fabriken. Idag är det asfalterad hamnplan.

Verksamhet aktiv: fore 1935 - 1946

Anläggningar:
Namn: Nynäshamns Snickerifabrik
Kommun: Nynäshamn
Adress: Stationsbryggan

Namn: Nynäshamns Snickerifabrik
Kommun: Nynäshamn

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 18Tillbaka