Mjölnare Anderssons elektriska kvarn

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: 1925 byggde mjölnare Andersson en elektrisk kvarn vid stationsbryggan. 1940 upphörde kvarnrörelsen.

Verksamhet aktiv: 1925 - 1940

Anläggningar:
Namn: Mjölnare Anderssons elektriska kvarn
Ägare: Mjölnare Andersson
Kommun: Nynäshamn
Adress: Stationsbryggan

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 18Tillbaka