Nynäs gårds mejeri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Huset byggdes 1879. Mejeriet omtalas 1901 som leverantör av smör och ost. Verksamheten flyttades omkring 1915 till Hammargårdens kontor. Invändigt finns ingenting kvar från mejerihanteringen, Utvändigt är byggnaden intakt och väl underhållen.

Verksamhet aktiv: 1901 - 1915

Anläggningar:
Namn: Nynäs gårds mejeri
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Stg 1205

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 22Tillbaka