AB Plywood (AB Threeply)

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1922 flyttade AB Plywood in i lokalerna och började tillverka plywood av furu. Firman hade bildats året innan under namnet AB Threeply och det här var deras första fabrik. Plywood användes som inredningsmaterial. 1926 flyttades tillverkningen till annan ort.

Verksamhet aktiv: 1921 - 1926

Anläggningar:
Namn: AB Plywood
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Pyndaren 160

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 29-30Tillbaka