Nordiska glasullsfabriken

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1931 satte AB Nordiska Glasullsfabriken igång fabrikation av glasull. 16 kvinnor och 4 män förädlade glasavfall. 1938 upphörde driften. Ur Teknisk Tidskrit den 13 juni 1931: "Ett nybildat bolag, Aktiebolaget Nordiska glasullsfabriken, Nynäshamn, har från den ledande firman på området i Tyskland, där metoden sedan många år använts, förvärvat patenter och licenser för Skandinavien och har f. n. en fabrik under anläggning i Nynäshamn, vilken om ett par veckor torde vara färdig att utsläppa svensk vara i marknaden."

Verksamhet aktiv: 1931 - 1938

Anläggningar:
Namn: Nordiska glasullsfabriken
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Pyndaren 160

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 30

Referenser:
http://runeberg.org/tektid/1931a/0362.htmlTillbaka