AB Norrlands Konservfabrik

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: 1930 började AB Norrlands Konservfabrik tillverka fiskkonserver i en del av lokalerna. Fabriken hade startats av några fiskare i Nynäshamn och sysselsatte 7 personer, varav 3 kvinnor. 1932 brann konservfabriken och firman gjorde konkurs

Verksamhet aktiv: 1930 - 1932

Anläggningar:
Namn: AB Norrlands Konservfabrik
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Pyndaren 160

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 29Tillbaka