Nynäshamns Ångbryggeri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: 1912 startade Nynäshamns Ångbryggeri. 1926 köptes bryggeriet av Gustav Piehls bryggeri AB (sedan 1918 dotterföretag till AB Stockholms bryggerier), i Stockholm för 130000 kronor. 1950 nedlades verksamheten helt.

Verksamhet aktiv: 1912 - 1950

Anläggningar:
Namn: Nynäshamns Ångbryggeri
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Vaktberget Större 1
Adress: Bryggargatan 7

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 34Tillbaka