Söderby tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Platsen för bruket benämns ”Tegelbruket” på typografiska kartan och ligger 1,7 km väst sydväst om Segersäng station. Bruket anlades något år efter laga skiftet 1873. Tegelmästaren hette Nilsson och hade lärt sig yrket hos Slagsta tegelbruk. Tegelbränningen upphörde 1913 då leran blev sämre.

Verksamhet aktiv: efter 1873 - 1913

Anläggningar:
Namn: Söderby tegelbruk
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Nedre Söderby 4:6

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 47Tillbaka