Spångbro mejeri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Mejerivaruproduktion med pasteuriseringsapparat (redan vid sekelskiftet) och ångdriven separator.

Verksamhet aktiv: efter 1900 - 1930

Anläggningar:
Namn: Spångbro mejeri
Kommun: Nynäshamn

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 49Tillbaka