Karta kalkbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Provbränning av kalk startades 1832 av ägaren till Fållnäs, C-H Ankarswärd. Driften var periodisk. 1833 pruducerades 1650 ton bränd kalk i schaktugnar. Brukets produkter forslades till en kalklada vid Klara sjö i Stockholm för vidare försäljning. Sjötransporterna gick på pråmar dragna av hjulångaren ”Engelbrekt”. Hjulångaren och några pråmar såldes 1844. Efter 1858 skötte två segeljakter, ”Frigga” och ”Charlotta”, transporterna. Ett mindre industrisamhälle byggdes upp med arbetarbostäder, hamnanläggningar och diverse byggnader knutna till verksamheten. 1854 brann större delen av bebyggelsen. Nya bostäder uppfördes omgående. Ön hade egen skola på nordöstra delen. 1854 förvärvade K Bonde Fållnäs och därmed verksamheten på Karta. Då sysselsattes 10 man, tre år senare 28 man. För att uppfordra kalken till toppen på ugnen användes en hissanordning som drevs av ett ”ekorrhjul”. Verksamheten flyttades till ön Oaxen. Den sista arbetsstyrkan, sysselsatt med utskeppning av kalksten, togs bort 1917.

Verksamhet aktiv: efter 1832 - 1917

Anläggningar:
Namn: Karta kalkbruk
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Sågsten 1:11

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 53Tillbaka