AB Torö Taktegel

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: På planen ovanför bryggan vid Sågsten anlades 1915 ett tegelbruk av AB Torö Taktegel. Bruket gjorde taktegel och mursten. Bruket sysselsatte 40-50 personer. Tillverkningen upphörde 1925 då kvalitén på lertäkten blivit sämre. 1932 började tillverkning av sjögräsmattor för byggnadsindustrin. Sjögräset togs från Danmark. Tillverkningen sysselsatte 12-15 personer och fortsatte fram till 1956.

Verksamhet aktiv: 1915 - 1956

Anläggningar:
Namn: AB Torö Taktegel
Kommun: Nynäshamn

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 58Tillbaka